Horké zprávy z Dream Factory: Král Ubu a Hilda!

Petr Klarin Klár : Divadelní noviny, 14. 10. 2020

Horké zprávy z Dream Factory (No. 2)
Horké zprávy z Dream Factory: Král Ubu a Hilda!

Sobotní rozevření festivalových bran plynule navázalo na konec úvodního večera, a to nejen z hlediska zvoleného divadelního prostoru: Jarryho Král Ubu ve scénické reimaginaci pražského divadla D21 nepokrytě míří ke kritice současnosti, kdy lokajská náklonnost k Rusku se opět stává pohonem rozpadu identit nestabilních států, i dominantním rysem mnoha politických kariér. Komorní prostor Márnice tentokrát ovládla brutální groteska, v níž režie Jakuba Šmída snaživě rozžívá její macbethovsko-hamletovské paralely i aktuální podtext, bohužel na stylistickém půdorysu výrazových prostředků dávno již zvadlých. Jednoznačně rozumím rozpočtovým limitům inscenace, a nemám sebemenší problém s její inklinací k tzv. chudému divadlu, úctyhodným záměrům tvůrčího týmu však nohy podráží nejen poněkud chaotický light design (Magdalena K. Hůlová), ale i výprava Petry Krčmářové, působící dojmem náhodně oživeného fundusu. Vzhledem k orientaci sympatického divadelního subjektu na publikum převážně mladé by za úvahu jistě stálo i zadání nového překladu – obstarožní jazykový převod Prokopa Voskovce si sice své nezpochybnitelné literární kvality i nadále zachoval, vyjadřovacím kódům soudobého publika se již značně vzdaluje, čímž jarryovské břitkosti bohužel koroduje hrot, a ta svou schopnost bezprostředně šokovat logicky ztrácí.

Zásadní kinetickou silou ambiciózního projektu jsou naštěstí obětavé herecké výkony příkladně infikované enormním energetickým vkladem všech zúčastněných aktérů. Jedním ze základních poznávacích rysů umělecké tvorby D21 je již odedávna precizní fyzická příprava, jež samozřejmě bije i v srdci interpretovaných osudů samozvaného krále. Zejména mezi ústřední trojicí Mathauserová – Pochop – Hrabák se společné kumštýřské fluidum dá takřka nahmatat. Archetypální příběh v nejlepších momentech z popela povstává jako pokroucená balada z hadrů, exkrementů a slin. Kam na konci míří mordýřský pár? Snadno je domyslet si… a pozvete je dál?

Odkaz na původní zdroj


Více o představení Král Ubu